петак, 7. јун 2024.

Đaci generacije

A generáció diákja

Gál Sarolta


             Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Saroltának osztályfőnöke lehetek, lehettem.
Sarolta személyében az ötödik osztálytól egy mindenkor, minden helyzetben
megbízható tanulót ismertem meg.
Rendszeres és alapos munkája, megtörhetetlen motivációja, széleskörű és
csillapíthatatlan érdeklődése vitte őt előre iskolai sikereiben. Vuk díjas tanuló,
emelett speciális diplomái vannak : magyar nyelvből, angol nyelvből, zenekultúrából,
...... Természetesen kiemelkedő eredményeket ért el ezekből a tantárgyakból
községi, körzeti és köztársasági szinteken is. Mint mondtam, nyitott a világra, ezért
az iskolai feladatokon kívül más dolgok is színesítik jellemét: sokáig atletizált ,
néptáncol, népi énekel, de mindez mellett talál időt barátkozásra is. Az osztálytársai
mindig számíthattak rá, segített minden helyzetben, nem fukarkodott tudását
megosztani a többiekkel, mindezek mellett nem volt tolakodó, nem kérkedett,
csöndben, alapos megfigyelőként vett részt az osztályközösségben. Kiemelném
humorát, amivel mindig lazított az esetleges feszültségeken.
Sarolta sokoldalú és kreatív, vidám, sokat olvas és gazdag szókinccsel
rendelkezik. Művelt, kimért és empatikus. Kitartó és rendszeres a munkájában, jól
működik a csapatban és az egyéni feladatokban is. Biztos vagyok benne, hogy a
jövendőbeli iskolájában is sziporkázni fog és ha már itt tartunk elmondom, hogy
Sarolta már letette a szabadkai Kosztolányi tehetséggondozó gimnázium angol
szakára a felvételit, az összes felvételiző közül legmagasabb pontszámot ért el
magyar nyelvből!
Gratulálok ehhez is, valamint a generáció diákja titulusodhoz is, a legjobb
kezekben van, kívánom, hogy továbbra is szorgalom, kitartás, kíváncsiság
jellemezze munkádat, szívből kívánok sok sikert kitűzött céljaid eléréséhez!

Ðak generacije
Šarolta Gal

Velika mi je čast, što sam Šarolti odeljenski starešina. U njoj sam upoznala osobu
koja je pouzdana uvek i u svakoj situaciji.
Njen rad je temeljan, motivacija nesalomljiva, interesovanje joj je širokog spektra i
nezasita, ove osobine su je vodila u školske uspehe. Ima Vukovu diplomu i specijalne
diplome iz: mađarskog jezika, engleskog jezika, muzičke kulture....Naravno postizala
je izuzetne uspehe iz ovih predmeta na takmičenjima svih nivoa. Ona je otvorena na

lepote sveta, ide na folklor, atletiku, narodno pevanje, i pored svih obaveza nalazi
vreme i za drugarstvo! Učenici iz odeljenja su uvek mogli da računaju na njenu
pomoć, pomagala je u svakoj situaciji, svoje znanje je nesebično delila. Njena narav
nije napadna, nije hvalisava, u tišini je funkcionisala kao objektivac u razredu.
Posebno bih istakla njen osećaj za humor, čime je često unela vedrinu u
svakodnevnice.
Šarolta je svestrana i kreativna, optimista, puno čita , ima bogat rečnik. Kulturna
je, odmerena i empatična. Istrajna je i redovna u radu, dobro funkcioniše i u grupnom
i u individualnom radu. Sigurna sam da će se istaći i u budućoj školi, i kada smo već
kod toga, podelila bih sa vama vest, da je ona već položila prijemni u gimnaziju
Kostolanji za talentovane učenike smer engleski jezik i to sa najvećim bodom na
prijemnom iz mađarskog jezika!
Čestitam za to, kao i za titulu đaka generacije, koja je otišla u najbolje ruke!
Želim da i dalje ostaneš vredna, istrajna i radoznala i da postigneš svoje iscrtane
ciljeve!

 

ОШ „Јован Јовановић Змај“
Датум: 05.06.2024.
Број: 97 -1 /2024
Србобран

 

На седници Наставничког већа ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србобран одржаној 05.06.2024. на основу чл.66 Закона о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ бр. 55/13, 101/2017,27/18, 10/2019, 129/21 и 92/23) и чланова  7-11 и члана 19  Правилника  о похваљивању и награђивању ученика ОШ „Ј.Ј.Змај“ Србобран бр. 61-1/2024 од 12.04.2024. године  је  донело

 

ОДЛУКУ

о додели  посебне похвале „Ученик генерације“ ученици завршног разреда на мађарском наставном језику Шаролта Гал на крају школске 2023/2024. године.

Ученица добија књигу на поклон.

Oбразложење

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученици добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним Правилником.

Примерно владање кандидат за доделу похвале „Ученик генерације“ мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале у складу са чланом 11 Правилника.

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства или признатих од стране Министарства у складу са чланом 12.  и  13. Правилника, бодови по основу успеха на такмичењима и учешћа у ваннаставним активностима у складу са чланом 14. Правилника и члана 15.  број бодова који ученик добија тајним гласањем од стране Наставничког већа.

Предлог за избор ученика генерације поднела је Бланка Ковач, одељењски старешина ученице дана 31.05.2024. бр. 93-1/2024 најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године. Предлог је поднет у писаном облику и  образложен, уз навођење података о успеху и владању ученика према чл.17 Правилника. Директор школе је именовала комисију са задатком да провери податке о успеху и владању ученика и да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале „Ученик генерације“. Према ранг листи коју је комисија сачинила дана 05.06.2024. године ученица Шаролта Гал је постигла успех са највишим бројем бодова.  Била је једини кандидат за доделу награде у овој категорији.

 

 Ученица Шаролта Гал је постига током школовања следеће резултате:

 

1. За успех на општинском такмичењу ученику припада: 44 бода

  разред

Предмет:

Освојено место

Број бодова

 

 

 

 

V

Мађарски језик

1.

6

VI

Мађарски језик

1.

6

VII

Мађарски језик

1.

10

VIII

Мађарски језик

1.

10

VIII

Хемија

3.

4

VIII

Енглески језик

2.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. За успех на окружном такмичењу ученику припада: 22 бода

 

  разред

Предмет:

Освојено место

Број бодова

 

 

 

 

VII

Мађарски језик

2.

13

VIII

Мађарски језик

2.

9

 

 

3. За успех на републичком такмичењу ученику припада: нема

 

4. Постигла је успех  од  21  бода учешћем у ваннаставним активностима:

 

 

  разред

Предмет учешће

Пласман

Број бодова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

„ XXV. Kőketánc“ – Такмичење из народног певања и плесау организацији Удружења просветних радника Мађара у Војводини

2.

2

8.

„XXXIX. Szólj síp szólj“ –Такмичење из народне музике у девојачком хору „Boróka

2.

2

7.

Atlétika 60m – Aтлетика 60m (Врбашки ателтски клуб)

3.

2

6.

Похвалница за такмичење из веронауке у организацији Суботичке бискупије

 

2.

3

7.

Похвалница Народне библиотеке Србобран и Спомен куће „Gion Nándor”за учешће на литерарном конкурсу

Учешће

1

5.

Похвалница - Удружења просветних радника Мађара у Војводини -  читање

 

Учешће

1

6.

Похвалница - Удружења просветних радника Мађара у Војводини -  читање  

Учешће

1

6.

Papp Dániel Комеморативно вече , диплома за учешће

Учешће

1

8.

Похвалница Народне библиотеке Србобран и Спомен куће „Gion Nándor” за учешће на литерарном конкурсу

Учешће

1

7.

Похвалница - Удружења просветних радника Мађара у Војводини -  читање

Учешће

1

6.

Веронаука – Верски састанак „Növekedés útja , похвала за учешће

Учешће

1

5.

Веронаука – Похвалница за израду рада за конкурс

Учешће

1

5.

Међународни састанак„Dudás Kálmán“ у рецитовању

Учешће

1

8.

Такмичење под називом  „ Време реформи“ у организацији Удружењапросветних радника Мађара Северне Бачке

Учешће

1

5.

Aтлетcко такмичење VORTEX ( такмичење у Дворској башти, Ср. Карловци)

Учешће

1

5.

Aтлетcко такмичење VORTEX ( такмичење у Дворској башти, Ср. Карловци)

Учешће

1

 

 

5. Наставничко веће је  за понашање ученице гласало и добила  је 9,74 бода

 

96,74 бода

 

У складу са Правилником о похваљивању и награђивању ученика  чл. 7 Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним Правилником , под условом да је ученица Шаролта Гал кумулативно испунила све услове : 1) постигла одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до завршног разреда; 2) да се у току школовања истицала у ваннаставним активностима; 3) да се у току школовања истицала у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима;4.) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика. 
Похвалу "Ученик генерације" додељује наставничко веће, на предлог одељенског већа.

У складу са чл.19 Правилника школе Наставничко веће је већином гласова донело одлуку о додели похвале „Ученик генерације“, као и о награди за изабраног ученика као што је у диспозивиту и одлука је коначна.

 

 

 

Директор

_______________

Ерика Муњин Сокола

 

 

 

 


       Sa ponosom vam predstavljamo Đaka generacije, Nikolinu Perović, čije su izuzetne
sposobnosti, vredan rad i inspirativna ličnost učinili da zasija iznad ostalih.
Od prvih dana u ovoj školi, Nina je pokazala izuzetnu strast prema učenju, upornost i
posvećenost ka postizanju vrhunskih rezultata. Njena intelektualna radoznalost i želja
za znanjem bili su zarazni, inspirišući kako svoje vršnjake tako i svoje nastavnike.
Kroz svoje angažovanje u vannastavnim sportskim aktivnostima, pokazala je ne samo
izuzetne sposobnosti i postignuća, već i liderstvo, empatiju i sposobnost da motiviše i
inspiriše druge.
Njena svetla budućnost već sija pred njom, a mi smo svi uvereni da će nastaviti da
ostvaruje velike stvari u budućnosti.
Neka tvoj put bude obasjan svetlošću, uspehom i srećom. Čestitamo ti na zasluženoj
tituli Đaka Generacije!
 

ОШ „Јован Јовановић Змај“
Датум: 05.06.2024.
Број: 97 -2 /2024
Србобран

На седници Наставничког већа ОШ „Јован Јовановић Змај“ Србобран одржаној 05.06.2024. на основу чл.66 Закона о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“ бр. 55/13, 101/2017,27/18, 10/2019, 129/21 и 92/23) и чланова  7-11 и члана 19  Правилника  о похваљивању и награђивању ученика ОШ „Ј.Ј.Змај“ Србобран бр. 61-1/2024 од 12.04.2024. године  је  донело

 

ОДЛУКУ

о додели  посебне похвале „Ученик генерације“ ученици завршног разреда на српском наставном језику Николина Перовић на крају школске 2023/2024. године.

Ученица добија књигу на поклон.

Oбразложење

Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученици добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним Правилником.

Примерно владање кандидат за доделу похвале „Ученик генерације“ мора имати и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале у складу са чланом 11 Правилника.

Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства или признатих од стране Министарства у складу са чланом 12.  и  13. Правилника, бодови по основу успеха на такмичењима и учешћа у ваннаставним активностима у складу са чланом 14. Правилника и члана 15.  број бодова који ученик добија тајним гласањем од стране Наставничког већа.

Предлог за избор ученика генерације поднео је Лазар Трајковић, одељењски старешина ученице дана 31.05.2024. бр. 93-2/2024 најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године. Предлог је поднет у писаном облику и  образложен, уз навођење података о успеху и владању ученика према чл.17 Правилника. Директор школе је именовала комисију са задатком да провери податке о успеху и владању ученика и да на основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу похвале „Ученик генерације“. Према ранг листи коју је комисија сачинила дана 05.06.2024. године ученица Николина Перовић је постигла успех са највишим бројем бодова.  Била је једини кандидат за доделу награде у овој категорији.

 

 Ученица Николина је постига током школовања следеће резултате:

 

1. За успех на општинском такмичењу ученику припада: 13 бода

 

  разред

Предмет:

Освојено место

Број бодова

 

 

 

 

IV

Математика

Похвала

3

VI

Баскет

1.

10

 

2. За успех на окружном такмичењу ученику припада: 8 бодова

 

  разред

Предмет:

Освојено место

Број бодова

 

 

 

 

VI

Баскет

3.

8

 

3. За успех на републичком такмичењу ученику припада: нема

 

4. Постигла је успех  од  19  бода учешћем у ваннаставним активностима:

 

  разред

Предмет учешће

Пласман

Број бодова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Кенгур без граница

Диpлома

3

II

Кенгур без граница

Учешће

1

III

Кенгур без граница

Учешће

1

VI

РТС КРОС

1.место

3

VI

Баскет

2. место

2

VI

Уличне трке

2. место

3

VII

Уличне трке

1. место

3

VIII

Уличне трке

1. место

3

 

5. Наставничко веће је  за понашање ученице гласало и добила  је 9,47 бода

 

49,47 бода

 

У складу са Правилником о похваљивању и награђивању ученика  чл. 7 Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику Дипломе „Вук Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним Правилником , под условом да је ученица Николина Перовић кумулативно испунила све услове : 1) постигла одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до завршног разреда; 2) да се у току школовања истицала у ваннаставним активностима; 3) да се у току школовања истицала у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима;4.) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика. 
Похвалу "Ученик генерације" додељује наставничко веће, на предлог одељенског већа.

У складу са чл.19 Правилника школе Наставничко веће је већином гласова донело одлуку о додели похвале „Ученик генерације“, као и о награди за изабраног ученика као што је у диспозитиву и одлука је коначна.

 

 

 

Директор

_______________

Ерика Муњин Сокола