уторак, 26. април 2022.

Škola Jovan Jovanović Zmaj realizuje projekat „Internet tehnologija u službi nastave“


 

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Srbobrana potpisala je ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice o  dodeli sredstava za projekat   „Internet tehnologija u službi nastave“.Za projekat pod nazivom „ Internet tehnologija u službi nastave“ škola je dobila sredstva u visini od 60.000 dinara.

четвртак, 14. април 2022.

 

Избор уџбеника за 1. разред за школску 2022/2023.

Српски језик

1.      Читанка „Реч по реч“ „ЛОГОС“ Др. Наташа Станковић и Маја Костић

2.      Буквар са словарницом  „ЛОГОС“ Душанка Милић и Тања Митић

3.      Наставни лист уз буквар „ЛОГОС“ Тања Митић и Душанка Милић

 

Математика

1.      Уџбеник из 4 дела „ЛОГОС“ Ива Иванчевић Илић и Сенка Тахировић

 

Свет око нас

1.      Уџбеник са додатним материјалима, картицама „ЛОГОС“ Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

2.      Радна свеска Свет око нас „ЛОГОС“ Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

 

Музичка култура

1.      „ЛОГОС“ Драгана Михајловић Бока и Марина Ињац

 

Енглески језик

1.      „ФРЕСКА“ Smiles 1 радни уџбеник из два дела за I разред основне школе за енглески језик, уџбеник у дигиталном облику Jenny Dooley

650-02-00229/2019-07, od 26.06.2019.

 

Дигитални свет- Нови Логос


 

 

Избор уџбеника за 2. разред за школску 2022/2023.

Српски језик (уџбенички комлет ћирилица)

1.      Читанка „Уз речи растемо“ „НОВИ ЛОГОС“Наташа Станковић Шошо и Маја Костић

2.      Граматика„Дар речи“ „ НОВИ ЛОГОС“ Јелена Срдић

3.      Латиница „НОВИ ЛОГОС“ Душанка Милић и Татјана Митић

4.      Радна свеска „НОВИ ЛОГОС“ Јелена Срдић и Наташа Станковић Шошо

650-02-00150/2019-07 од 21.05.2019.

 

Математика

1.      Математика 2 (први, други, трећи и четврти део) „НОВИ ЛОГОС“ Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

2.      Наставни листови из математике „ЛОГОС“ Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

650-02-00154/2019-07 од 21.05.2019.

 

Свет око нас

1.      Уџбеник и радна свеска Свет око нас 2  „НОВИ ЛОГОС“ Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

650-02-00152/2019-07 од 09.05.2019.

 

Музичка култура

1.      Музичка култура 2 „НОВИ ЛОГОС“ Драгана Михајловић Бокан и Марина Ињац

650-02-00151/2019-07 од 14.05.2019.

 

Ликовна култура

1.      Кутија са уџбеником „КЛЕТТ“ Невена Хаџи Јованчић

 

Енглески језик

1.      „ФРЕСКА“ Smiles 2 радни уџбеник из два дела за II разред основне школе за енглески језик, уџбеник у дигиталном облику Jenny Dooley

650-02-00135/2019-07, od 21.05.2019.

 

Дигитални свет- Нови Логос


 

Избор уџбеника за 3. разред за школску 2022/2023.

Српски језик(уџбенички комлет ћирилица)

1.      Читанка „Усвету речи“ „НОВИ ЛОГОС“ Наташа Станковић Шошо и Маја Костић

2.      Граматика  „Дар речи“ „ НОВИ ЛОГОС“ Јелена Срдић

3.      Радна свеска „НОВИ ЛОГОС“ Јелена Срдић и Наташа Станковић Шошо

650-02-00592/2019-07 од 11.02.2020.

 

Математика

1.      Математика 3 (први, други, трећи и четврти део) „НОВИ ЛОГОС“ Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

2.      Наставни листови из математике „ЛОГОС“ Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

650-02-00619/2019-07 од 28.01.2020.

 

Природа и друштво

1.      Уџбеник и радна свеска Природа и дтуштво  „НОВИ ЛОГОС“ Андријана Шикл Ерски и Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07 од 11.02.2020.

 

Музичка култура

1.      Музичка култура 3 „НОВИ ЛОГОС“ Драгана Михајловић Бокан и Марина Ињац

650-02-00596/2019-07 од 04.02.2020.

 

Ликовна култура

1.      Ликовна култура 3  „ФРЕСКА“ Јован Глигоријевић

650-02-00615/2019-07 од 17.01.2020.

 

Енглески језик

1.      „ФРЕСКА“ Smiles 3 радни уџбеник из два дела за III разред основне школе за енглески језик, уџбеник у дигиталном облику, уџбеник, радна свеска и компакт дискJenny Dooley

650-02-00515/2019-07, od10.02.2020.


 

Избор уџбеника за IV разред, за школску 2021/2022.

 

ИК ,,НОВИ ЛОГОС”

 

1.    Српски језик за четврти разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица

Читанка ,,Бескрајне речи” - Наташа Станковић Шошо, Соња Чабрић

Граматика ,,Дар речи” - Јелена Срдић, Зорана Петковић

Радна свеска Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић

650-02-00291/2020-07 од 21. јануара 2021.

2.    Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) ћирилица Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2020-07 од 17. децембра 2020.

3.    Природа и друштво 4, уџбеник и радна свеска за четврти разред основне школе – Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић, Иван Матејић

650-02-00308/2020-07 од 5. јануара 2021.

4.    Музичка култура за четврти разред основне школе, ћирилица – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 650-02-00270/2020-07 од 26. новембра 2020.

 

 

ИК ,,ФРЕСКА”

                   

5.    Smiles 4, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Jenny Dooley

650-02-00268/2020-07 од 4.12.2020.

 

 

Избор уџбеника за 5. разред за школску 2022/2023.

Српски језик

1.      Читанка „Уметност речи“ „НОВИ ЛОГОС“

2.      Граматика „Дар речи“ „НОВИ ЛОГОС“

Математика

1.      Збирка задатака „НОВИ ЛОГОС“

Географија

1.      Уџбеник „НОВИ ЛОГОС“

Техника и технологија

1.      Уџбеник „НОВИ ЛОГОС“

2.      Мат. за консту. моделованје „НОВИ ЛОГОС“

Информатика и рачунарство

1.      Уџбеник „КЛЕТТ“

2.      Радна свеска „КЛЕТТ“

Биологија „КЛЕТТ“

Историја „КЛЕТТ“

Музичка култура „ЗАВОД“

Енглески језик

1.      Project 2, уџбеник „The EngBook“

2.      Project 2, радна свеска „The EngBook“

Немачки језик

1.      Wir 1, уџбеник „КЛЕТТ“

2.      Wir 1, радна свеска „КЛЕТТ“


Избор уџбеника за 6. разред за школску 2022/2023.

Српски језик

1.      Читанка 6 „Уметност речи“ „НОВИ ЛОГОС“

2.      Граматика 6 „Дар речи“ „НОВИ ЛОГОС“

3.      Радна свеска уз читанку „Уметност речи“ „НОВИ ЛОГОС“

Математика

1.      Збирка задатака „КЛЕТТ“

Географија

1.      Уџбеник 6 „НОВИ ЛОГОС“

Физика

1.      Уџбеник 6„КЛЕТТ“

2.      Збирка задатака 6 „КЛЕТТ“

Техника и технологија

1.      Уџбеник „НОВИ ЛОГОС“

2.      Материјали „НОВИ ЛОГОС“

Информатика и рачунарство „КЛЕТТ“

Биологија

1.      Уџбеник 12641201 Весна Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић, Тијана Прибићевић „ГЕРУНДИЈУМ“ (2019 издање)

2.      Радна свеска -  Славица Нинковић, Тихомир Лазаревић„ГЕРУНДИЈУМ“

Историја

1.      Уџбеник „КЛЕТТ“

Музичка култура+ CD  „ЗАВОД“

Ликовна култура „ЗАВОД“

Енглески језик

1.      Project 3, уџбеник „The EngBook“

2.      Project 3, радна свеска „The EngBook“

Немачки језик

3.      WirNeu 2, уџбеник „КЛЕТТ“

4.      WirNeu 2, радна лист „КЛЕТТ“


 

Избор уџбеника за 7. разред за школску 2022/2023.

Српски језик (уџбенички комплет, ћирилица)

1.      Читанка 7 „Уметност речи“ „НОВИ ЛОГОС“ наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

2.      Граматика 7 „Дар речи“ „НОВИ ЛОГОС“ Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

Математика

1.      Збирка задатака 7, уџбенички комлет, ћирилица „КЛЕТТ“ Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Буловић

Географија

1.      Уџбеник 7, ћирилица „НОВИ ЛОГОС“ Дејан Шабић, Снежана Бујадиновић

650-02-00618/2019-07 од 28.01.2020.

Историја

1.      Уџбеник са одабраним историјским изворима 7, ћирилица, Радомир Ј. Поповић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић  650-02-00577/2019-07 од 24.02.2020.

Физика

1.      Уџбеник 7„КЛЕТТ“ Марина Радојевић

2.      Збирка задатака са лабораторијским вежбама 7, уџбенички комплет, ћирилица „КЛЕТТ“ Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07 од 04.02.2020

Teхника и технологија 

 

Нови Логос уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделарство)

Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Иван Палинкаш и за збирку материјала Иван Ђисалов и Драган Урошевић   650-02-00260/2021-07 од 28.01.2022.

Информатика и рачунарство

1.      Уџбеник 7 Светлана Мандић „КЛЕТТ“

 

Биологија

1.      Биологија за 7. разред основне школе, прво издање, Весна Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић, Тијана Прибићевић „ГЕРУНДИЈУМ“

2.      Радна свеска -  Славица Нинковић, Тихомир Лазаревић„ГЕРУНДИЈУМ“

 

Хемија

1.      Хемија, уџбеник за 7 разред основне школе, Јасна Адамов, Наталија Макивић,Станислава Олић Нинковић, „ГЕРУНДИЈУМ“

2.      Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7  разред основне школе, уџбенички комплет, ћирилица, Јасна Адамов, Наталија Макивић,Станислава Олић Нинковић „ГЕРУНДИЈУМ“ 650-02-00555/2019-07 од 27.01.2020.

 

Музичка култура

 „ЗАВОД“ Гордана Стојановић, Милица Рајчевић 650-02-00607/2019-07 од 28.01.2020.

 

Ликовна култура „ЗАВОД“

Енглески језик

1.      Project 4, Serbian edition, уџбенички комплет , Tom Hutchinson „The English Book“

650-02-00503/2019-07 од 04.02.2020.

Немачки језик

1.      Deutsch! Das will ich! уџбеник и радна свеска, Марија Травица „BIGZ”


 

Избор уџбеника за 8. разред за школску 2022/2023.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8-Нови Логос за осми разред основне школе; уџбенички комплет; 

Читанка –Уметност речи Наташа Станковић Шошо,....

Граматика Дар речи

Радна свеска -Наташа Станковић Шошо,.... 650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020.

 

Engleski jezik

Za osmi razred: Project 5 -udzbenik i radni list  Tom Hutchinson (OUP i The English Book)

 

Udžbenik i radna sveska za nemački jezik za 8.razred

Autor: Marija Travica

Naziv: Das will ich!     Izdavač: Bigz

 

 Fizika 8 , udžbenik za osmi razred osnovne škole
    autor:     Marina Radojević

    izdavač:  Klett

Fizika 8 , zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama
                 za osmi razred osnovne škole

    autor:     Marina Radojević

    izdavač:  Klett

„KLETT” Историја 8

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Александар Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић 650-02-00297/2020-07 од 1.3.2021.

  „НОВИ ЛОГОС” Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић 650-02-00224/2020-07 од 4.12.2020.

 

Teхника и технологија 8 разред – Нови Логос уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделарство)

Жељко Васић и Борислав Дакић 650-02-00282/2021-07 од 28.01.2022.

 

Matematika 8. Razred  Klett”

Autori zbirka zadataka: Branislav Popović, Marija Stanić, Sanja Milojević, Nenad Vulović. 

 

·        Infomatika I računarstvo 8-

Udžbenik za osmi razred osnovne škole

Autor:  Svetlana Mandić

Izdavačka kuća “Klett”  650-02-00289/2021-07 од 18.01.2022.

 

Likovna kultura- Zavod za izdavanje udžbenika

 

Предмет

Називиздавача

Насловуџбеника

Име/именааутора

Број и датумрешења

Хемија

„ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија 8, заосмиразредосновнешколе;

ЈаснаАдамов, СоњаВелимировић, ГорданаГајић, СнежанаКаламаковић

650-02-00378/2020 -07

од 11.1.2021.

 

 

 

 

 

Биологија

„ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија 8, заосмиразредосновнешколе; ћирилица

ТомкаМиљановић, ВеснаМиливојевић, ОливераБијелићЧабрило, ТихомирЛазаревић

650-02-00364/2020-07 од 5.1.2021.

Биологија

„ГЕРУНДИЈУМ”

Радна свеска за 8.разред

ТихомирЛазаревић и Славица Нинковић

1837-3/2021

Физика

„KLETT”

Физика 8, уџбеникзаосмиразредосновнешколе

МаринаРадојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

Физика

„KLETT”

Физика 8, збирказадатакасалабораторијскимвежбамазаосмиразредосновнешколе; уџбеничкикомплет; ћирилица

МаринаРадојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

 

 

 

2022/2023

 

Tankönyvek az általános iskola 1. osztálya számára

 

MAGYAR NYELV:

ÁBÉCÉSKÖNYV - Tankönyvkiadó Intézet (2019)

TANULJUNK OLVASNI - Tankönyvkiadó Intézet (2019)

TANULJUNK ÍRNI! - Tankönyvkiadó Intézet (2019)

OLVASÓKÖNYV - Tankönyvkiadó Intézet (2019)

MATEMATIKA – Bigz (2021)  Tankönyv és munkalapok 1. és 2.

KÖRNYEZETÜNK – Bigz ( 2021) Tankönyv és munkalapok 1. és 2.

ANGOL NYELV- Smiles 1 - Freska

SZERB MINT NEM ANYANYELV – „MAŠA I RAŠA” – Klett

DIGITÁLIS VILÁG – 2020 – Novi Logos

 


 

Tankönyvek az általános iskola 2. osztálya számára

Tankönyvek a 2. osztály számára

Magyar nyelv:

Olvasókönyv - Zavod (2020)

Olvasási munkalapok - Zavod (2020)

Nyelvtankönyv Zavod (2020)

Matematika:

tankönyv- munkalapok - Bigz (2019)

Környezet

tankönyv- munkalap - Bigz (2019)

Angol nyelv:

Smiles 2 - Freska

Szerb nyelv, mint nem anyanyelv:

Klett

Digitális világ – 2021 – Novi logos

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankönyvek a 3. osztály számára

Magyar nyelv:

Olvasókönyv - Zavod (2020)

Olvasási munkalapok - Zavod (2020)

Nyelvtankönyv Zavod (2020)

Matematika:

Tankönyv – 1. és 2. rész (Bigz 2020)

Munkalap ( Bigz 2020)

Természet és társadalom:

Tankönyv ( Bigz 2020)

Munkalap – (Bigz 2020)

Angol nyelv.

Smiles 3 – Freska – Tankönyv és munkalap

Szerb nyelv, mint nem anyanyelv: Klett

–Tankönyv

- Munkafüzet

 

 

 

 

 

 

 

Tankönyvek az általános iskola 4. osztálya számára

 

MAGYAR NYELV

            OLVASÓKÖNYV – Zavod

            OLVASÁSI MUNKAFÜZET – Zavod

            NYELVTAN – Zavod

MATEMATIKA -Bigz

            TANKÖNYV - Bigz

            MUNKAFÜZET – 1. rész és 2. rész

TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM Bigz  tankönyv és munkalapok

ANGOL NYELV

TANKÖNYV–  Smiles 4 – Freska

            MUNKAFÜZET -  Smiles 4 - Freska

SZERB MINT NEM ANYANYELV

            OLVASÓKÖNYV – Zavod

            MUNKAFÜZET – Zavod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankönyvek az általános iskola 5. osztálya számára

MAGYAR NYELV

OLVASÓKÖNYV – Zavod - Ispánovics Csapó Julianna, Kuktin Erzsébet

NYELVTANKÖNYV – Zavod – Rajsli Ilona, Takács Izabella

128-61-678/2019-01 od 6.8.2019      

MATEMATIKA

TANKÖNYV - Klett

MEGOLDÁSOK A TANKÖNYVHÖZ - Klett

FELADATGYŰJTEMÉNY – Klett

MEGOLDÁSOK  A FELADATGYŰJTEMÉNYHEZ – Klett

128-61-659/2019-01 od 22.8.2019

TÖRTÉNELEM

TANKÖNYV– Klett

128-61-660/2019-01 od 2.8.2019.

FÖLDRAJZ

            TANKÖNYV – Novi Logos

128-61-514/2019-01 OD 25.4.2019.

BIOLÓGIA-

            TANKÖNYV - Gerundium

MUNKAFÜZET - Gerundium

ZENEKULTÚRA – Zavod

NÉMET NYELV

            TANKÖNYV – WIR 1 – Klett

            MUNKAFÜZET – WIR 1 – Klett

ANGOL NYELV

            TANKÖNYV – Project 2 – The English Book

            MUNKAFÜZET - Project 2 – The English Book

SZERB MINT NEM ANYANYELV

            OLVASÓKÖNYV - Klett

MUNKAFÜZET - Klett

„UČIMO SRPSKI JEZIK“ – Zavod

SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS INFORMATIKA

            TANKÖNYV - Klett

            MUNKAFÜZET –Klett

TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA

TANKÖNYV – Novi Logos

ANYAGGYŰJTEMÉNY A MODELLEZÉSHEZ – Novi Logos


 

Tankönyvek az általános iskola 6. osztálya számára

MAGYAR NYELV

            OLVASÓKÖNYV – Zavod

NYELVTANKÖNYV – Zavod

128-61-395/2020-01 od 18.5.2020.

MATEMATIKA

            TANKÖNYV – Gerundijum

            FELADATGYŰJTEMÉNY – Gerundijum

128-61-679/2019-01 od 22.8.2019.

TÖRTÉNELEM

            TANKÖNYV – Klett

128-61-787/2019-01 OD 30.10.2019.

FÖLDRAJZ

            TANKÖNYV – Novi Logos

128-61-661/2019-01 od 22.8.2019.

FIZIKA

            TANKÖNYV - Klett

            FELADATGYŰJTEMÉNY - Klett

BIOLÓGIA

TANKÖNYV– Gerundium

MUNKAFÜZET - Gerundium

ZENEKULTÚRA

TANKÖNYV– Zavod

NÉMET NYELV

            TANKÖNYV – Klett - WIR 2

            MUNKAFÜZET – Klett - WIR 2

ANGOL NYELV

            TANKÖNYV – THE ENGLISH BOOK, Project 3  

            MUNKAFÜZET - THE ENGLISH BOOK, Project 3  

SZERB MINT NEM ANYANYELV

            OLVASÓKÖNYV (ČITANKA) - Klett

NYELVTANKÖNYV (GRAMATIKA) – Klett

MUNKAFÜZET (RADNA SVESKA UZ ČITANKU I GRAMATIKU)- Klett

SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS INFORMATIKA

            TANKÖNYV - Klett

TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA

TANKÖNYV – Novi Logos

ANYAGGYŰJTEMÉNY A MODELLEZÉSHEZ – Novi Logos


 

Tankönyvek az általános iskola 7. osztálya számára

MAGYAR NYELV

            OLVASÓKÖNYV – Zavod

            NYELVTANKÖNYV– Zavod

MATEMATIKA

TANKÖNYV - Gerundijum

FELADATGYŰJTEMÉNY – Gerundijum

128-61-406/2020-01 od 18.5.2020.

TÖRTÉNELEM

            TANKÖNYV – Klett (2020)

FÖLDRAJZ

            TANKÖNYV – Novi Logos (2020)

FIZIKA

            TANKÖNYV – Klett

            FELADATGYŰJTEMÉNY – Klett

128-61-403/2020-01 OD 18.5.2020.

BIOLÓGIA

TANKÖNYV– Gerundijum

128-61-407/2020-01 OD 18.5.2020.

MUNKAFÜZET - Gerundium

SZERB MINT NEM ANYANYELV

            ČITANKA – Klett

            RADNA SVESKA UZ ČITANKU – Klett

            UČIMO SRPSKI JEZIK -  Klett

 

 

NÉMET NYELV

TANKÖNYV - Deutsch! Das will ich! – BIGZ

MUNKAFÜZET - Deutsch! Das will ich! – BIGZ

ANGOL NYELV

            TANKÖNYV - THE ENGLISH BOOK – Project 4

MUNKAFÜZET - THE ENGLISH BOOK – Project 4

KÉMIA

            TANKÖNYV – Gerundijum                         

            FELADATGYŰJTEMÉNY LAB. GYAKORLATOKKAL – Gerundijum

TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA

TANKÖNYV – Novi Logos

ANYAGGYŰJTEMÉNY A MODELLEZÉSHEZ – Novi Logos

INFORMATIKA ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA

            TANKÖNYV – Klett

ZENEKULTÚRA

            TANKÖNYV – Zavod

 


 

Tankönyvek az általános iskola 8. osztálya számára

 

MAGYAR NYELV

            OLVASÓKÖNYV – Zavod

106-61-00100/2010-01 od 6.8.2010.

            GYAKORLÓ NYELVTAN– Zavod

128-61-252/2014-01 od 12.1.2015.

 

MATEMATIKA

            FELADATGYŰJTEMÉNY – Klett

650-02-61/1/2012-06 od 24.10.2012.

 

TÖRTÉNELEM

            TANKÖNYV – Klett

FÖLDRAJZ

            TANKÖNYV – Logos

FIZIKA

            TANKÖNYV - Klett

            FELADATGYŰJTEMÉNY – Klett

BIOLÓGIA

TANKÖNYV– Gerundium

MUNKAFÜZET - Gerundium

KÉMIA

TANKÖNYV– Gerundium

 

NÉMET NYELV

            TANKÖNYV – WIR 4 - Bigz

            MUNKAFÜZET – WIR 4 - Bigz

ANGOL NYELV

            TANKÖNYV – Project 5 - Oxford

            MUNKAFÜZET - Project 5 - Oxford

SZERB MINT NEM ANYANYELV

            OLVASÓKÖNYV(ČITANKA) - Klett

NYELVTANKÖNYV(GRAMATIKA) – Klett

MUNKAFÜZET - Klett

TECHNIKA ÉS TECHNOLÓGIA

TANKÖNYV – Novi Logos

ANYAGGYŰJTEMÉNY A MODELLEZÉSHEZ – Novi Logos

ZENEKULTÚRA

TANKÖNYV - Zavod